Dự án
徐园工业园区项目

Xuyen A工业园区是Ngoc Phong股份公司投资的项目

Ngoc Phong股份公司是Hai Son集团的子公司-Hai Son工业园区的投资者(在工业区投资和建设领域拥有多年经验)。

Xuyen A工业园区位于Long An省Duc Hoa区My Hanh Bac公社Tram Lac小村庄省道824号,与交通标志的距离为:

  ·市中心如何。 胡志明市22公里

·Xuyen A高速公路约07公里

·距An Suong交叉路口15公里

·距新山一国际机场18公里

·从Binh Trieu站出发22公里

·离谭沧25公里

·离西贡港28公里


Hotline: 0917.77.88.99 - Mr. Trinh The Son (contact project information)
海山工业园区代表处
地址:Long An省Duc Hoa区Duc Hoa Ha社区小村庄Binh Tien 2。

热线电话:0917.77.88.99-Mr. Trinh The Son(联系项目信息)
Bài viết khác