HOTLINE: 0723761656
Tiếng Việt English


Liên hệ
Địa chỉ giao dịch: Trung tâm điều hành khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Hotline : 072.3761656 – FAX: 072.3762907
VP đại diện: 624B-626, Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP. HCM
ĐT: 08.38170652 – FAX: 08.38170653
Mobile: 0909.12.79.79 – Tổng Giám đốc KCN