Thông Tin
KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN

Văn phòng đại diện
Địa chỉ: 624B - 626 Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP. HCM
Điện thoại: 0283.8170.652

--------------------------------------------------------------------

Trung tâm điều hành
Địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại: 02723.761.656
Email: kcn.haison2003@gmail.com
Dự án khác: KCN Hải Sơn - Đức Hòa ĐôngKCN Xuyên Á