HOTLINE: 0723761656
Tiếng Việt English


Dự án

- Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư dự án trên địa bàn Xã Đức Hòa Hạ với quy mô: khu dân cư Hải Sơn, KCN Hải Sơn phát triển giai đoạn 1+2+3+4, khu tái định Hải Sơn, khu nhà ở công nhân với tổng diện tích trên 450 ha. Với trên 250 doanh nghiệp hoạt động và xây dựng, giải quyết số lượng lao động địa phương và lao động khắp cả nước, tạo công ăn việc làm và an sinh xã hội. Đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển tỉnh nhà.

- Dự án mở rộng khu dân cư, công nghiệp và tái định cư trên địa bàn xã Đức Hòa Đông với quy mô trên 300 ha. Tiến độ bồi thường và đầu tư đạt trên 80% dự án. Đây là vị trí chiến lược và thuận lợi cho các nhà đầu tư trong tương lai. Mang lại hiệu quả kinh tế phát triển vùng trọng điểm của địa bàn tỉnh Long An.

- Bên cạnh đó KCN Hải Sơn không ngừng phát triển, ngày càng mở rộng dự án đầu tư: dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân, cụm công nghiệp trên địa bàn xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tiến độ triển khai dự án đạt 95%. Đây là khu vực giáp ranh huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện phát triển cho kinh tế địa phương nói riêng và kinh tế nước nhà nói chung.