HOTLINE: 0723761656
Tiếng Việt English


Hệ thống cấp điện

Nguồn điện: lấy từ trạm biến thế Đức Hòa 110/22 KV – 40+63 MVA qua đường dây 22KV hiện tại cặp theo đường tỉnh 825 dẫn vào Cụm công nghiệp Hải Sơn. 
- Chỉ tiêu cấp điện       :    250 KW/ha.
- Nhu cầu sử dụng điện :    192,551384 triệu KWh/năm.
• Tổng nhu cầu (kể cả tổn hao và dự phòng) :   221,43 triệu KWh/năm.
• Tổng công suất (kể cả tổn hao và dự phòng):    55.927,77 KW.
- Nguồn điện: Lấy từ trạm biến thế Đức Hòa 110/22 KV –  40+63 MVA.
- Mạng lưới:
• Hiện trạng khu đất có tuyến điện trung áp 1 pha dọc theo kênh Năm Khoang. Chủ đầu tư sẽ liên hệ Điện lực Long an để điều chỉnh tuyến điện trung áp 1 pha với phương án đi cặp theo đường qua Cụm công nghiệp và dân cư Hải Sơn giai đoạn 3+4 và Cụm công nghiệp Tân Đô.
• Từ tuyến trung thế 22KV hiện hữu tại cặp theo đường tỉnh 825 dẫn trực tiếp vào các nhà máy, mỗi tuyến sử dụng dây 3AC 120 + 1AC 75 đi trên trụ bê tông ly tâm cao 12m – 14m.
• Hệ thống đèn đường: Toàn khu vực có 4 trạm hạ thế 22/0,4 KV cấp điện cho các đèn đường. Đèn đường là loại đèn cao áp Sodium 220V - 250W, ánh sáng vàng cam, đèn đặt trên trụ bê tông cao 8,5m, cao cách mặt đường 8m. Tại các nơi có tuyến trung thế, tuyến đèn đường sẽ đi chung trụ với tuyến trung thế. Toàn bộ hệ thống đèn đường được đóng mở tự động bằng tế bào quang điện hoặc công tắc định thời. Đèn được đặt một bên đối với đường có mặt rộng nhỏ hơn 10m. Đèn đặt 2 bên đối với đường có mặt rộng lớn hơn 10m.
Chiều dài tuyến chiếu sáng :   23.365 m.
Chiều dài tuyến trung thế :   18.438 m.