HOTLINE: 0723761656
Tiếng Việt English


Hệ thống cấp nước sạch

Hiện tại, KCN Hải Sơn sử dụng nguồn nước do nhà máy cấp nước sạch của KCN với công suất trên 5.000 m3/ngày đêm. Nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế, đảm bảo cho các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp sử dụng. Hệ thống tự động hóa, hoạt động ngày đêm, đảm bảo công suất hoạt động.

Hướng tới đây nguồn nước
- Công ty TNHH Hải Sơn liên hệ với Công ty Cấp nước Long An để được hướng dẫn về việc cung cấp nguồn nước lâu dài cho khu quy hoạch (Dự án cấp nước Hòa Khánh Tây).
- Trong thời gian đầu có thể sử dụng nguồn nước từ giếng khoan cục bộ.
- Nhu cầu dùng nước :      10.407 m3/ha
- Tiêu chuẩn cấp nước :             40 m3/ha.
- Lưu lượng lấy nước chữa cháy 20 lít/s trong 3 giờ xảy ra đồng thời 2 đám cháy
* Mạng lưới:
Từ trạm cấp nước dẫn ống chính bằng đường ống  250 và từ ống chính dẫn đến các khu vực và công trình bằng các ống nhánh  200 và  150.
Trên các tuyến đường bố trí các trụ cứu hỏa  100 với khoảng cách 150m/trụ ( tổng số trụ cứu hoả 69 trụ )
Ống cấp nước sử dụng ống gang hoặc ống thép tráng kẽm hoặc ống nhựa PVC.
Tổng chiều dài các ống :      16.503 m
Trong đó:
         250  dài     3.111 m
 200  dài     5.576 m
 150  dài     7.816 m