HOTLINE: 0723761656
Tiếng Việt English


Khu lưu trú
Bên cạnh KCN, công ty Hải Sơn còn đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà trẻ, trường học, khu thương mại dịch vụ phục vụ đời sống lao động xa, khác địa phương. Đây là phương châm an sinh xã hội.