HOTLINE: 0723761656
Tiếng Việt English


Tiết kiệm thời gian

- Cơ sở hạ tầng chuẩn bị sẵn sàng.
- Mặt bằng đã được san lấp.
- Hệ thống đường giao thông, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. 
-Thông tin liên lạc: công nghệ cáp quang tốc độ cao.
- Hệ thống điện: lấy từ trạm biến thế Đức Hòa 110/22 KV – 40+63 MVA qua đường dây 22KV hiện tại cặp theo đường tỉnh 825 dẫn vào Cụm công nghiệp Hải Sơn.
- Hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh.
- Nhà máy nước ngầm đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.
- Hỗ trợ hoàn thành thủ tục đầu tư pháp lý nhanh chóng 
- Tiết kiệm thời gian triển khai dự án, nhanh chóng đi vào hoạt động kinh doanh và sản xuất.
- Đây là thế mạnh của KCN Hải Sơn.