VỊ TRÍ

THÔNG TIN LIÊN LẠC

[ về chúng tôi ]

Khu Công Nghiệp Việt Phát

  • Khu công nghiệp Việt Phát tọa lạc tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An
  • Hợp tác đầu tư: Công ty cổ phần Sơn Long Thọ, một công ty thành viên trực thuộc Hải Sơn Corp.
  • Tổng diện tích: 1213,7 Hecta
[ tầm nhìn ban lãnh đạo ]

Triết Lý Kinh Doanh

Uy tín là phương châm hàng đầu trong triết lý kinh doanh của ban lãnh đạo công ty. Công ty TNHH Hải Sơn là một trong những công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Long An.

Uy tín

Chất lượng là tiêu chí hàng đầu trong tất cả tiêu chí mà ban lãnh đạo đề ra khi bắt đầu một dự án. Và tiêu chí chất lượng cũng là tiêu chí xuyên suốt trong quá trình hoạt động của dự án.

chất lượng

KCN Việt Phát luôn có nhiều chính sách để thu hút đầu tư lâu dài. Bên cạnh đó, Ban quản lý KCN thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối giữa các nhà đầu tư với nhau và các nhà đầu tư với các công ty nước ngoài. Mục đích tạo nên sự phát triển bền vững và lâu dài.

Giá trị bền vững
[ tiêu chí xây dựng ]

Khu công nghiệp xanh

Mạng lưới xanh

Ban quản lý KCN/ Doanh nghiệp có trách nhiệm kết hợp các công ty/ bộ phận trong chuỗi cung ứng của mình vào mạng lưới công nghiệp xanh.

Hệ thống xanh

Ban quản lý KCN/ Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý môi trường có hệ thống bao gồm giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục.

Hoạt động xanh

Ban quản lý KCN/ Doanh nghiệp phải thiết lập và thực hiện các chương trình để giảm thiểu tác động đến môi trường dựa trên các chính sách và cam kết từ cấp độ 1.

Cam kết xanh

Ban quản lý KCN/ Doanh nghiệp có chính sách và cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường. Truyền tải thông điệp đó một cách hiệu quả đến các cấp khác nhau của Tổ chức/ Doanh nghiệp

Thế mạnh của KCN Việt Phát

Tài sản quý giá nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó

Brian Tracy