VỊ TRÍ

THÔNG TIN LIÊN LẠC

[ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ]

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Khu công nghiệp Việt Phát bố trí hệ thống xử lý nước thải riêng biệt tại vị trí thích hợp. Nước thải khi thải ra môi trường luôn đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Đối với Khu công nghiệp các nhà máy có nước bẩn phải xử lý theo 2 cấp:

  • Cấp 1: Xử lý tại nhà máy phải đạt tiêu chuẩn được ban hành bới Ban quản lý Khu công nghiệp sau đó mới được hòa vào mạng lưới chung của KCN
  • Cấp 2: Xử lý tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. Nước thải phải luôn đảm bảo theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành sau đó mới được thải vào kênh rạch.

Tổng công suất nhà máy xử lý nước thải cho toàn khu có thể đạt đến hoặc hơn 18.000 m3/ngày.đêm. Tiến trình đầu tư sẽ dựa trên điều kiện thực tế trong việc thu hút đầu tư, chủ đầu tư sẽ đưa ra phương án thích hợp nhất để doanh nghiệp đi vào sản xuất và đảm bảo tuân thủ luật môi trường.

Khu công nghiệp bố trí các tuyến ống nhánh Ø600 Ø800 thu gom dẫn về tuyến ống chính Ø1000 để thu về khu xử lý chung.

Tổng chiều dài các tuyến ống: hơn 30.000m