VỊ TRÍ

THÔNG TIN LIÊN LẠC

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG1. Số lượng tuyển dụng: 012. Độ tuổi: dưới 503. Mô tả công việc:– Khả năng tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên– Khả năng quản lý nguồn lực– Hỗ trợ giám đốc phần nhân sự về giám sát nhân viên– Kiểm tra năng suất làm việc […]

LỄ TÂN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – LỄ TÂN1. Số lượng tuyển dụng: 012. Độ tuổi: dưới 353. Mô tả công việc:– Tiếp khách nước ngoài: Nhật, Hoa, Hàn và khách Việt– Làm báo cáo lịch đặt hẹn của khách hàng ngày cho giám đốc– Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng […]